Szukaj na tym blogu

sobota, 22 września 2012

Falownik LG/LS w sterowaniu posuwem traka -przykład      W praktyce jednym z częściej spotykanym zastosowaniem falowników jest sterowanie posuwem w rozmaitych urządzeniach (trakach ,tokarkach , maszynach stolarskich ,kamieniarskich itp.  ) Najczęściej jest tak ze prędkość posuwu  tak zwanego roboczego w” przód”  sterowana jest ręcznie potencjometrem , natomiast po  zakończeniu posuwu roboczego (np. piła dotnie do końca kłody) użytkownik najczęściej chciałby by urządzenie jak najszybciej wróciło z powrotem do” tyłu” by zacząć kolejną fazę roboczą . Można oczywiście powrót sterować z potencjometrem  tak jak w fazie roboczej , jednak trawa to dosyć długo (czas potrzebny na reakcje użytkownika , opóźnienie sygnału sterującego falownikiem ) . Można to w prosty sposób ominąć „zapisując” w  falowniku stałą prędkość przyporządkowaną do odpowiedniego zacisku sterującego .Zawarcie tego zacisku oraz zacisku określającego zmianę kierunku obrotów (tył) z zaciskiem wspólnym CM  umożliwi  taką pracę falownika sterującego posuwem 
 
       Przykład ten przeanalizujemy na bardzo popularnym w Polsce falowniku LG/LS serii IC5


Zadaniem jest zrealizować  sterowanie  kierunkiem  obrotów zewnętrznym przełącznikiem (przód -stop-tył) .Prędkość kierunku „przód” zadawana z potencjometrem  zewnętrznym , prędkość dla kierunku „tył” stała 50 Hz .

Podpięcie  sterowania :
 Przełącznik (przód -stop-tył) podpinamy do zacisków skrajne do  P1(przód) ,P2(tył) –środkowy do CM. Zacisk P2(kierunek tył ) mostkujemy z zaciskiem P5 (tam ustawimy prędkość z jaką będzie powrót).Potencjometr podpinamy pod zaciski V1,VR,CM
Ustawienie :
     Na falowniku ustawiamy  w parametrach  GRUPY NAPĘDU (DRIVE) tryb sterowania (drv) oraz metodę zadawania częstotliwości (frq) . Nas interesuje sterowanie poprzez zaciski zewnętrzne ( drv -1)  jedynka ustawiona jest fabrycznie wiec nic nie zmieniamy w tym parametrze .Co do metody zadawania częstotliwości to będziemy to robić zewnętrznym  potencjometrem poprzez s terowanie napięciowe zaciskiem V1 w zakresie 0[V] ÷ 10[V]  - parametr frq ustawiamy na 3 (frq-3) .
      Teraz należy ustawić  jeszcze prędkość powrotną (dla kierunku tył ) można w tym celu wykorzystać parametr JOG (tak zwana częstotliwość nadrzędna) ustawiamy  w parametrze F-20 -->50 Hz . Częstotliwość ta fabrycznie przyporządkowana jest do zacisku P5 –ustawione w parametrze  I-24-->4  (można ją przypisać także do innego zacisku ). Falownik LG jest wstępnie ustawiony do takiej pracy . Zostało podpięcia zasilania z sieci i opcjonalne  ustawienie funkcji ochronnych.


wtorek, 11 września 2012

Falowniki w wentylacji dlaczego warto stosować ?Sterowanie wentylatorami i urządzeniami wentylacyjnymi (centrale wentylacyjne itp.)  z wykorzystaniem  falowników jest często stosowaną metodą regulacji poziomu wydajności .
Zalet jest wiele :
 – prostota takiego układu (falownik na zasilaniu silnika wentylatora  +filtry i  zabezpieczenia )
- szeroki zakres regulacji obrotów a co za tym idzie poziomu wydajności
- możliwość podłączenia do falownika przetwornika sprzęgniętego z rożnymi czujnikami  np. z czujnikiem temperatury i    dążenie do zadanej temperatury (regulacja z wykorzystaniem  regulatora PID wbudowanego w falowniku z tak zwanym sprzężeniem zwrotnym  )
-oszczędności energii przy obniżaniu obrotów wentylatora (charakterystyka jest kwadratowa więc przy większych mocach wentylatorów oszczędność  są znaczne )
- w przypadku zastosowania wentylatorów  z silnikami  3F z możliwością połączenia silnika w trójkąt (3x230V) można wykorzystać  tańsze falowniki zasilane z 1F – jest to rozwiązanie idealne i tanie  gdy są problemy z dostępem zasilania 3F


piątek, 7 września 2012

Falownik jak prawidłowo podłączyć do sieci

W praktyce często spotyka się że użytkownik podłącza falownik bezpośrednio do zasilania  , a do falownika bezpośrednio silnik . Najczęściej robi to zwykłymi  nieekranowanymi przewodami .  W przypadku małych  falowników z fabrycznie wbudowanymi filtrami dużego problemu nie powinno być .  Jednak przy wyższych mocach falowników  brak odpowiednich zabezpieczeń  , filtrów , dławików  oraz przy większych odległościach przewodów ekranowanych  możne skutkować uszkodzeniem falownika jak i silnika . Taki  "układ" będzie generował zakłócenia do sieci zasilającej i innych urządzeń pracujących w pobliżu. Poniżej schemat zaczerpnięty z instrukcji  falownika LG/LS serii IS7  - ilustruje on jakie urządzenia i w jakiej kolejności powinny być zestawione w układzie z falownikiem . 

1)ZASILANIE falownika powinno być właściwie  dobrane (w większości przypadków 230 V lub 400 V z odpowiednią tolerancją zawartą w Dtr urządzenia )

2)ZABEZPIECZENIE - odpowiednio dobrane chroni wejście falownika przed zwarciem od strony wejściowej (zasilania )

3)STYCZNIK WEJŚCIOWY - nie musi być stosowany , jeżeli jest należy pamiętać ze częste załączanie i wyłączanie poprzez stycznik skraca żywotność falownika 

4)FILTR WEJŚCIOWY , DŁAWIK AC -Urządzenia te pomocne są w niwelowaniu zakłóceń  generowanych  do sieci zasilającej poprzez pracujący falownik , chronią falownik przed  przepięciami z sieci, wygładzają przebieg napięcia zasilającego .

5) FALOWNIK -powinien być odpowiednio dobrany do mocy urządzenia , charakteru pracy , napięć i płynących prądów , Należy pamiętać o prawidłowej instalacji pod względem podłączenia elektrycznego jaki wentylacji -  zachować odpowiednie odległości zapewniające przepływ powietrza  .

6) WYJŚCIE FALOWNIKA -FILTR DŁAWIK -analogicznie jak na zasilaniu urządzenia te chronią przed przepięciami falownik-silnik , poprawiają parametry napięcia , niwelują rezonans .

7) SILNIK - przewody łączące falownik z silnikiem powinny być ekranowane .Na wyjściu falownika nie powinno instalować się styczników (unikamy rozłączeń układu w czasie pracy falownika) , urządzeń kompensujących  moc bierną itp . Silnik powinien byc odpowiednio dobrany do obciążenia a w przypadku pracy na małych obrotach powinno się stosować silniki z obcym chłodzeniem .W  kolejnym wpisie na naszym blogu opisujemy w dużym skrócie jakie zakłócenia generują falowniki i jakie są sposoby niwelowania  zakłóceń . Polecamy także inne wpisy na temat falowników na naszym blogu

Zapraszamy tez do sklepu z falownikami  gdzie można nabyć falownik LG 4 kW SV040IG5A-4 w promocyjnej cenie z darmową wysyłką .